Měsíčník Rozhled : INZERCE

Cesta: Titulní stránka > Inzerce

Příští číslo vyjde

7. 8. 2024

Uzávěrka inzerce

26. 7. 2024

Rozhled Plzeňský rozhled
Domluvte si schůzku s našimi inzertními poradci.
Aktuální číslo:Inzerce

Velikost
inzerátu

Klatovsko, 
Domažlicko
Plzeňsko Klatovsko,
Domažlicko
 
+ Plzeňsko
Jižní
Čechy

Klatovsko,
Domažlicko
 
+ Jižní Čechy
Klatovsko,
 Domažlicko
+ Plzeňsko
+ J. Čechy

1 strana

25.920 Kč

30.240

43.200 

 22.680

 38.800

56.160

1/2 strany

12.960

15.120

 21.600

 11.340

 19.440

28.080

1/4 strany

6.480

7.560

 10.800

 5.670

 9.720

14.040

1/8 strany

3.240

3.780

 5.400

2.840

4.860 

7.020

1/16 strany

1.620

1.890

 2.700

 1.420

2.430

3.510

Výpočet ceny při 
jiných rozměrech:
(
1 sloupec x 
1mm výšky
)
Klatovsko, 
Domažlicko
Plzeňsko
Klatovsko,
Domažlicko
 
+ Plzeňsko
Jižní 
Čechy
 
Klatovsko,
Domažlicko
 
+ J. Čechy 
Klatovsko,
 Domažlicko
+ Plzeňsko
+ J. Čechy
textová část 24 Kč
28 Kč

40 Kč

24 Kč  36 Kč  52 Kč
řádk. inzerce 20 Kč 20 Kč 25 Kč 20 Kč  24 Kč  32 Kč


Přirážka za barvu

Za každou další barvu účtujeme přirážku 5%, minimálně 50,- Kč. Například u inzerátu, kde bude kromě černé barvy použita ještě červená a modrá, připočteme k ceně inzerátu 10% minimálně však 100,- Kč.

Přirážka za umístění
Tato přirážka je účtována jen pokud si zákazník objedná zvláštní, či jinak exkluzivní umístění. Pokud si například zákazník bude přát, že jeho inzerát musí vyjít na určitém místě a straně, bude k základní ceně inzerátu připočtena přirážka 10%. Za umístěnína 1 straně účtujeme přirážku 100%, za 3 stranu 25% a za poslední stranu 50%.

Sleva za opakování
Množstevní sleva je přiznávána těm zákazníkům, kteří s firmou Vogel Medien International s.r.o. uzavřou smlouvu na zveřejňování opakované inzerce. Nemusí jít o obsahově stejný inzerát, ale smluvně zajištěný stejný formát pro vícenásobné opakování inzerátu jedné firmy. Za 2 opakování je sleva 4%, za 6 opakování 6% za 9 opakování 8% a za 12 opakování 12%.

K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty 21%.


TECHNICKÉ INFORMACE PRO PŘÍJEM INZERCE

Čistý rozměr stránky: 195 x 270 mm. Šířka sloupců (1 až 4): 45, 95, 145 a 195 mm.
Výšku inzerátu lze přizpůsobit potřebám inzerenta. Podklady pro inzerci přijímáme jako návrh na papíru nebo v elektronické podobě na libovolném nosiči (CD, flash disk, e-mail) v různých formátech (nejlépe CorelDRAW) - vše po domluvě s grafickým oddělením:
KLATOVY - 376 360 314, PLZEŇ - 377 227 164

 

On-line objednávka inzerce

Firma:
Jméno:
Adresa:  
E-mail:
Tel.:
Fax.:
IČO:
DIČ:

Zadáváme firmě Vogel Medien International s.r.o. následující zakázku:
Zde prosím, vyplňte údaje, které potřebuje firma Vogel Medien International znát ke splnění Vaší zakázky a stanovení základní ceny:

počet zveřejnění:  
první zveřejnění (číslo vydání/rok) :   

Vyberte oblast inzerce:

Klatovy - Domažlice Plzeňsko Klatovy - Domažlice + Plzeňsko + Jižní Čechy

Velikost a umístění prvního zařazení Vaší inzerce:
- inzertní články se řídí ceníkem plošné inzerce

Umístění : textová část    inzertní část

Velikost :

1 strana 1/2 strany 1/4 strany 1/8 strany 1/16 strany
jiná velikost: x (mm x sloupce)

Detaily:

Barevné provedení (1 až 3 barvy) :

Množstevní sleva: nad 2x nad 6x nad 9x nad 12x

Obratový bonus: nad 30 000,- nad 60 000,- nad 80 000,-

Forma úhrady :
Hotově        
  Fakturou měsíčně čtvrtletně
    pololetně celoročně
Poznámka / vzkaz:

Slevy: Pokud nebudou z Vaší strany během 12 měsíců splněny podmínky pro přiznání množstevní či obratové slevy, bude Vám částka odpovídající slevě dodatečně naúčtována, včetně 5% smluvního úroku z nedodržení smlouvy.

      

Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, tel.: 376 360 311, fax: 376 360 312, e-mail: redakce@vmi-rozhled.cz
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ